Vad är internet?

Internet, något alla företag och människor är beroende av. Alla använder det till att sköta myndighetsärenden, arbeta, sociala interaktioner, inköp, ja precis allt, men vad är det egentligen. I och med internet har världen krympt. Vi interagerar globalt och anställda kan vara utspridda världen över. Vad är internet rent fysiskt?

Internet är egentligen en massa olika nätverk av datorer som är ihopkopplade med varandra. De lokala nätverken, intranäten, är ihopkopplade med varandra genom det globala nätverket internet.

En stor aktör på internet är Google. Google tillhandahåller en sökmotor som söker av internet för att hitta den information som användaren söker efter.