Apple

Apple

Integration med IOS.

Wifi integration

Wifi integration

Komplett wifi integrerat system

 

Så använder du Linkedin på bästa sätt

Linkedin är en väldigt användbar plattform, men många använder den inte fullt ut. Det gäller att förvalta sitt varumärke och skapa en grund för dig själv

Du kanske har en Linkedin profil, frågan är hur aktiv är du där? Linkedin är en viktig del för att presentera dig själv i jobbsammanhang. Att ha en profil som inte används och uppdateras ger dig inte några fördelar, det kan till och med skada.

Linkedin är inte längre bara en samling av meritlistor. Idag är det också en stor plattform för att knyta nätverk, skapa affärer, och expandera. En viktig funktion är att söka och hitta kompetenser. Linkedin blir som en sökmotor för kompetenser.

Utmärker du dig här kan du dra många fördelar. Tänk också kring sökord. Hur ska andra hitta dig? Vad kommer andra använda för att hitta din kompetens. Använd orden i de olika fälten i din profil. På Linkedin söks ofta efter olika typer av kompetens eller funktion, inte på dina personliga egenskaper. För att utmärka dig och bli hittad, använd istället ord som pr-konsult, styrelseproffs, mm. Allt handlar om att du ska kategoriseras och därmed hittas.
Linkedin kommer komma med förslag på ord för yrken och kompetens, använd gärna de, då kommer du bli lättare att bli hittade.

Självklart är det viktigt att du är en aktiv användare av Linkedin. Du måste vårda ditt varumärke, förbättra, uppdatera och bygga ditt varumärke.

 

Det optimala kontorsnätverket


Ett effektivt nätverk på kontoret är idag ett måste. Ett snabbt nätverk som inte krånglar är avgörande för effektivitet när mer och mer är beroende av internet.

Dagens arbetsplatser är beroende av wifi. Bara några år tillbaka i tiden bestod majoriteten av nätverkskablar och uttag. Nu är medarbetarna mer rörliga och det behövs en infrastruktur anpassad efter det.

Så vi kan slå fast att det morderna kontorsnätverket handlar om flexibilitet. Men också tillförlitlighet. Hela vårt arbetssätt bygger på datorer och molnbaserade system. Det fungerar inte med ett nätverk som strular.
Det är av vikt att man faktiskt har en plan för sitt nätverk redan från början.

Vi måste först fundera kring vad vårt trådlösa nätverk består av? Jo, radiosignaler som förflyttar sig i luften. Vi måste därför hitta en radiofrekvens som passar i den lokal vi befinner oss i. Beroende på hur er lokal är uppbyggd så kan olika frekvenser fungera på olika sätt.

Accesspunkter
Ju fler användare du har desto fler accesspunkter behöver du. Men det är viktigt att inte överdimensionera heller. Väldigt många accesspunkter kan skapa en oreda bland frekvenserna, vilket gör nätverket instabilt. En bra lösning kan därför vara punkter med möjlighet att justera effekten. För den som är ansluten till nätverket märks ingen skillnad. Det här handlar istället om att dimensionera nätverket på ett optimalt sätt

Förbered för framtiden
Att tänka framåt är en bra idé. Hur ser verksamheten ut om 5 år? Hur kommer tekniken att utvecklas?

Det är långt ifrån alltid internetanslutningen som är problemet vid problem med nätverket. Ofta kan det vara som så att det helt enkelt är för många enheter i samma nätverk. Därför kan det vara smart att använde flera frekvensband.

 

Stockholm – Världens första smarta stad?

Kravet på nya smarta lösningar ökar och ökar. Det handlar om trafik, smarta hem, renhållning, service, mm. Stockholm är en stad som planerar att leda utvecklingen

Framtiden är en tillvaro av teknik, robotlösningar och service. Allt kommer vara uppkopplat och ge oss information om allt möjligt. Bilar kör av sig själva genom sensorer och smarta system. Lösningar för var lediga p-platser finns. Soporna tömmer sig av sig själv. Vi kommer också ha system som värnar om miljön där vi har kolla på energin som används. En smart stad är effektiv på disponering av resurser. Än så länge är vi inte där. Med det sagt råder en kapplöpning om städernas utveckling.

Världens befolkningsmängd ökar och 3/4 av alla dessa tros leva i städer om 30 år. Vilka städer som blir smarta städer och när beror på befolkningen. Stockholms invånare lever idag ständigt uppkopplade och är intresserade i denna utveckling. Det är befolkningen som driver utvecklingen.

Redan idag används uppkopplade lösningar i hög grad i Stockholm och Sverige. Vi använder oss av bank-id, vi besöker läkare via internet, får matleveranser, mm. Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren.

Ett tecken på utveckling är stockholmarnas intresse av smarta lösningar för energikonsumtion. I framtiden ska en smart stad faktiskt generera mer energi än vad den använder. Vi vill förändra vårt förhållningssätt till hur vi lever.

Utvecklingen kommer ske bit för bit. Smarta lösningar och innovationer dyker upp en efter en. Tänk bara tillbaka hur det såg ut för 15 år sen jämfört med idag.

 

En innovativ internetbyrå i Stockholm

Webbyråns roll lever under ständig förändring. Det som fungerade för ett par år sedan är sedan länge gammalt idag. För att vara en aktör att räkna med gäller det att ständigt vara i förändring och tänka nytt.

Att tekniken och internets användningsområden konstant förändras, det kan vi alla vara överens om. De som arbetar med att leda denna utveckling, webbyrån, har en stor utmaning i att hela tiden sträva efter att vara bäst. Det gäller att hela tiden utmärka sig med innovativa ideér.